Sportovní hala v Borkách

Vyzvaná architektonická soutěž 2018